Fermy drobiu

Maty dezynfekcyjne w produkcji drobiu. Hodowla kur musi przebiegać w odpowiednich warunkach, a fermy drobiu powinny być po pierwsze zaprojektowane w taki sposób, aby utrzymanie w nich czystości było łatwe, po drugie – regularnie myte i dezynfekowane, by ograniczyć ryzyko namnażania się w nich patogennych zarazków. Schorzenia drobiu mają różne podłoże. Nie wszystkie z nich są zakaźne, jednak bardzo wiele wynika z infekcji bakteryjnej lub wirusowej. Cholera drobiu, salmonelloza, zakażenie bakteriami Clostridium czy rzekomy pomór drobiu to tylko niektóre z możliwych schorzeń, które mogą się rozprzestrzeniać i w wielu przypadkach prowadzić do problemów zdrowotnych ptaków, a nawet ich pomoru. Jak zarażają się kury? Oczywistym źródłem zakażenia są inne osobniki, do infekcji dochodzi także poprzez spożycie zanieczyszczonej paszy, ręce pracowników fermy czy skażoną ściółkę. Dlatego każda ferma powinna być zadbana pod względem sanitarnym. W tego typu budynkach obowiązkowe są regulaminy dotyczące sprzątania, mycia sprzętów, unikania możliwości wnoszenia na teren budynków wszelkich zanieczyszczeń. Warto zaznaczyć, że liczba osób odwiedzających teren fermy musi być ograniczona do minimum, natomiast pracownicy, który wchodzą, powinni mieć odzież i akcesoria ochronne oraz przestrzegać standardów czystości.

Maty dezynfekcyjne w kurnikach 

Dlaczego w miejscach, w których bytują kury, polecane są maty do dezynfekcji? Ponieważ działają na obuwie, które jest oczywistym źródłem zanieczyszczeń. Pracownik fermy, który wcześniej chodził po podłożach będących siedliskiem drobnoustrojów, wnosi na podeszwach butów potencjalnie niebezpieczne zarazki. Dlatego tak samo, jak musi myć dłonie lub zakładać rękawiczki, powinien wycierać buty w matę nasączoną środkiem dezynfekującym. Procedura jest szybka i prosta, a używanie mat dezynfekcyjnych– bardzo ekonomiczne, gdyż sposób ich wykonania oraz materiały są trwałe i wydajne.

Maty dezynfekcyjne do kurników

Znacznie lepiej i taniej jest przestrzegać zasad zapobiegania chorobom wirusowym czy bakteryjnym na terenie farmy, niż późniejsze radzenie sobie z nimi. Maty powinny być też niezbędnym elementem w sytuacji, gdy gospodarstwo zostaje objęte kwarantanną. Wszystkie działania składające się na bioasekurację mają służyć zdrowiu ptactwa, które przekłada się na korzyści dla gospodarza.

TAGI: Maty dezynfekcyjne w kurniku, maty przejazdowe w kurnikach cena, maty odkażające na fermie, producent mat dezynfekcyjnych,