Laboratorium

Pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych wiedzą najlepiej, że zarazki znajdują się wszędzie. Dlatego też stosują profilaktycznie maty odkażające na wejściach. Zasady zachowania bezpieczeństwa sanitarnego w takich miejscach są więc bardzo restrykcyjne. Po pierwsze bowiem muszą zapewniać bezpieczeństwo ludzi, po drugie – gwarantować wysoką jakość przeprowadzanych analiz. W laboratoriach przechowywane są cenne komórki i tkanki, których hodowla wymaga najwyższych standardów higienicznych. Aby spełnić wszystkie stawiane laboratoriom warunki, stosowane są różne systemy zabezpieczeń, w tym izolacja stanowisk pracy, noszenie odzieży i akcesoriów ochronnych (jak rękawiczki, okulary, fartuchy, pełne obuwie), zakaz spożywania jedzenia i napojów na terenie laboratorium.

Kiedy należy stosować maty dezynfekcyjne?

Skutecznym uzupełnieniem wszystkich tych metod zachowania sterylności są maty dezynfekcyjne, które w przypadku laboratoriów powinny stanowić obowiązkowy element wyposażenia. Maty są proste w użytkowaniu, wymagają umieszczenia przed lub za progiem pracowni i wycierania w nie butów, co zapobiega wnoszeniu do laboratorium bakterii, grzybów i wirusów, często bytujących na podeszwach obuwia, permanentnie zanieczyszczanego na chodnikach i ulicach. Kiedy zarazki są wnoszone na obuwiu, bardzo łatwo roznoszą się na inne powierzchnie i stanowią zagrożenie dla badanych próbek. Podobna reguła działa też w odwrotną stronę – osoba odwiedzająca laboratorium również powinna starannie zdezynfekować się po jego opuszczeniu. Wytarcie obuwia o matę jest wygodnym sposobem na szybką eliminację drobnoustrojów.

O jakich jeszcze środkach bezpieczeństwa trzeba pamiętać?

Miejsce pracy musi być oczyszczane z użyciem środka dezynfekującego, specjalnie przeznaczonego do miejsc, gdzie wykonywane są badania mikrobiologiczne. Odpady należy umieszczać w specjalnych workach i utylizować zgodnie z przepisami. W laboratoriach powinien znajdować się autoklaw i palniki, służące usuwaniu drobnoustrojów ze sprzętów. Przed i po pracy lub wizycie w laboratorium należy bezwzględnie umyć dłonie w ciepłej wodzie z mydłem, wskazane jest także użycie specjalistycznego płynu do dezynfekcji rąk.

W każdym laboratorium powinien zresztą znajdować się regulamin BHP, z którym pracownicy zobowiązani są się zapoznać i przestrzegać jego zasad.

Maty dezynfekcyjne są tylko jednym ze środków stworzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jednak mają potwierdzoną skuteczność i pomagają w dużym stopniu ograniczyć ryzyko związane z roznoszeniem drobnoustrojów.

TAGI: Maty przejazdowe, Producent mat zalewanych płynem do dezynfekcji, maty dezynfekujące, cennik producenta,