Obory

Obory są budynkami przeznaczonymi do hodowli bydła domowego. Dzięki odpowiedniej budowie oraz warunkom sanitarnym obory mogą stanowić dogodne miejsce jego pobytu i rozmnażania. Ich wejścia warto zabezpieczyć matami dezynfekcyjnymi.Optymalne warunki higieniczne zapewniają zdrowotność stada oraz wysoką jakość mleka dostarczanego przez krowy.

Niestety, wśród bydła bardzo łatwo przenoszą się różne choroby zakaźne. Dobrym przykładem jest pryszczyca, jednak schorzeń dotykających krowy i buhaje jest znacznie więcej – ich leczenie i pozbycie się zarazy jest nie tylko kłopotem, ale wymaga nakładów finansowych, dlatego rolą każdego farmera jest zapewnienie w oborach na tyle wysokich standardów, aby ryzyko wnoszenia bakterii, wirusów i grzybów było ograniczone do minimum. Bardzo ważna jest m.in. odpowiednia lokalizacja i konstrukcja obory, a także dopełnienie starań, aby nie bytowały w niej np. myszy czy szczury, które stanowią siedlisko zarazków. Ponadto ludzie odwiedzający oborę powinni ściśle przestrzegać standardów higienicznych.

Istnieje wiele sposobów na redukcję ryzyka rozwoju schorzeń krów. Bardzo ważne jest utrzymywanie czystych i suchych legowisk, co ma znaczenie profilaktyczne wobec mastitis (stan zapalny gruczołu mlekowego zwierząt), wywołanego rzez drobnoustroje. Oprócz tego powierzchnie obory

powinny być regularnie myte i dezynfekowane. Generalna dezynfekcja odbywa się ok. 2 razy w roku, natomiast oprócz niej potrzebna jest dezynfekcja bieżąca. Kwasy, utleniacze, jodofory, czy metody dezynfekcji na sucho pomagają w znacznymi stopniu pozbyć się potencjalnie niebezpiecznych zarazków.

Wygodną pomocą w bieżącej dezynfekcji są maty dezynfekcyjne, które zostały stworzone w celu pozbywania się bakterii, wirusów i grzybów bytujących na kopytach i racicach zwierząt, a także butach oraz na kołach pojazdów. Maty należy nasączyć specjalnym płynem i położyć przed wejściem do obory, aby nie wznosić do jej wnętrza zanieczyszczeń z otoczenia. Maty są bardzo trwałe i polecane w takich miejscach jak obory, chlewnie czy strefy kwarantanny dla zwierząt domowych. Dzięki nim można w znacznym stopniu podwyższyć standard higieniczny miejsca bytowania zwierząt.

O czym jeszcze warto pamiętać? Na pewno o regulaminie dotyczącym zasad higieny, który powinien znajdować się w każdej oborze i a zapoznać z nim musi się jej każdy pracownik. Wiele chorób zwierząt domowych wynika bowiem z błędów człowieka.

TAGI: Maty dezynfekcyjne, maty do dezynfekcji obory, chlewnia dezynfekcja wejścia, odkażanie wejścia.