Obszary przyrody chronionej

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych wymaga podjęcia szeregu działań, które mają umożliwić przetrwanie gatunków roślin i zwierząt oraz zapewniać im optymalne warunki rozwoju. Czym byłoby bezpieczeństwo bez mat dezynfekujących przejazdy? Na całym świecie, także w Polsce, istnieją specjalnie wydzielone obszary przyrody, na których obowiązuje ochrona ścisła lub częściowa (gdy jest możliwe np. wykonywanie na danym terenie prac konserwatorskich). Jakie znamy rodzaje obszarów ochrony przyrody? Na przykład parki narodowe albo krajobrazowe, których nie należy mylić z inną formą, jaką są tzw. obszary chronionego krajobrazu – na ich obszarze dopuszcza się ograniczoną działalność człowieka i służą jako tereny rekreacyjne o wyjątkowych walorach widokowych. Wreszcie, nie można zapomnieć o rezerwatach. W przeciwieństwie do innych obszarów ochrony przyrody rezerwaty mają mniejszą powierzchnię i otwiera się je w celu ochrony jakiegoś gatunku/ elementu środowiska albo ekosystemu – zdarzają się rezerwaty drzew czy zwierząt, np. ptactwa wodnego.

Dlaczego obszary przyrody chronionej są tak ważne? Po pierwsze dlatego, ponieważ działalność człowieka jest szkodliwa wobec natury, która potrzebuje specjalnych warunków. Po drugie, w miejscach tego typu rośliny i zwierzęta są chronione przed licznymi zagrożeniami, które mogą skutkować ich umieraniem. Przykładami są choroby czy pasożyty. Nad ich bezpieczeństwem czuwa więc sztab pracowników.

Istnieje wiele sposobów zachowania bezpieczeństwa w obszarach przyrody chronionej, zdarza się także, że muszą zostać użyte środki do dezynfekcji, które wspomagają walkę z bakteriami, wirusami i grzybami, łatwo rozprzestrzeniającymi się wśród cennych gatunków. Jednym z nich mogą być maty do dezynfekcji, użytkowane w wielu obiektach, w których potrzebne są sterylne warunki. Maty ułatwiają pozbycie się patogennych zarazków z kopyt, racic, podeszew butów oraz opon pojazdów. Są bardzo proste w użytkowaniu – wystarczy nasączyć je specjalistycznym płynem dezynfekcyjnym, który pod wpływem nacisku przykleja się do powierzchni wymagającej dezynfekcji. Uszyte są z pianki poliuretanowej  obszytej materiałem, zabezpieczającym przed szybkim zużyciem, co zapewnia ich długą trwałość. Dzięki temu drobnoustroje nie przenoszą się dalej i nie zagrażają roślinom i zwierzętom będącym pod ochroną.

TAGI: Maty przejazdowe, maty służące do odkażania przejazdu, produkcja mat do dezynfekcji,