Odkażanie fermy w której wystąpiło ASF

Istnieje szereg metod stosowanych w celu zapobieżenia pojawieniu się chorób zakaźnych na terenie gospodarstw rolnych. Niestety metody te nie zawsze okazują się skuteczne. Co wtedy? Jakie działania podejmowane są w gospodarstwie w którym pojawiła się choroba zakaźna zwierząt taka jak na przykład Afrykański Pomór Świń? To jak wygląda postępowanie w takiej sytuacji opiszemy w naszym artykule.

Napiszemy w nim ze szczegółami jakie działania należy podjąć w gospodarstwie w którym pojawił się Afrykański Pomór Świń lub inna choroba zakaźna aby zapobiec rozniesieniu się tego wirusa na inne gospodarstwa rolne. Napiszemy też czym jest zakażenie, czym są zarazki, co zrobić jeśli na naszej farmie pojawi się Afrykański Pomór świń, czym jest dezynfekcja wstępna oraz jak wygląda odkażanie fermy.

Czym jest zakażenie ?

Sytuacja w której organizmy wniknęły do wyżej zorganizowanego organizmu, żyją w jego wnętrzu i rozmnażają się nazywamy zakażeniem.

Czym są zarazki ?

Drobnoustroje rozsiewalne oraz napastliwe to znaczy mające negatywny wpływ na organizm w którym się znajda nazywamy zarazkami. Dla każdej spośród chorób wywoływanych przez zarazki istnieje minimalna ilość zarazków niezbędnych do powstania choroby. W przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń wystarczy bardzo niewielka ilość zarazków do wywołania tej choroby.

Co zrobić jeśli w naszym gospodarstwie pojawiło się ASF ?

Natychmiast po stwierdzeniu wystąpienia choroby świń zakaźnej takiej jak na przykład ASF należy rozpocząć działania mające na celu jej zwalczanie.

odkażanie ferm hodowlanych kurników chlewniCzym jest dezynfekcja wstępna ?

Pierwszym etapem tego zwalczania jest dezynfekcja wstępna następująca po potwierdzeniu diagnozy o wystąpieniu choroby.

Kiedy można rozpocząć dezynfekcje wstępną ?

Dezynfekcja wstępną można rozpocząć po usunięciu z danego miejsca zwierząt lub ich ciał.

Jak zabezpieczyć gospodarstwo przed ASF ? – Artykuł

Jak przebiega dezynfekcja wstępna ?

Podczas dezynfekcji wstępnej poddawany niej obiekt spryskiwany jest substancją biobójczą w takim samym stężeniu jak te, które stosowane jest podczas standardowej dezynsekcji. Substancja biobójcza pozostawiana jest w dezynfekowanym miejscu przez okres czasu zalecany przez producenta danego preparatu.

Następnie ściółka i odchody usuwane są z pomieszczenia w którym przeprowadzana była dezynfekcja wstępna, a wszystkie powierzchnie pomieszczenia oraz znajdujące się w nim przedmioty zostają mechanicznie oczyszczone. Powierzchnie pomieszczeń oczyszczane są od góry do dołu. Oznacza to, ze najpierw oczyszcza się sufity, następnie ściany, okna i drzwi, a na koniec podłogi.

Dezynfekcja wyposażenia

Obok powierzchni oczyszczane są tez wszystkie przedmioty znajdujące się w dezynfekowanych pomieszczeniach w tym między innymi drabiny, przegrody, koryta, żłoby, sprzęt, narzędzia.

Spalanie zanieczyszczeń i przedmiotów drewnianych

Wszystkie zanieczyszczenia stałe należy spalić w odpowiednim miejscu znajdującym się na terenie gospodarstwa w którym doszło do zakażenia chorobą zakaźną. Spalone powinny zostać również drewniane przedmioty znajdujące się w miejscu w którym doszło do zakażenia.

Odkażanie fermy, obornika i ściółki

Obornik, który znajdował się w miejscu w którym doszło do zakażenia należy odkazić w odpowiedni sposób. Najpierw należy wybrać odpowiednie miejsce do odkażania obornika. Najlepiej przeprowadzić je na płytach obornikowych. W tym momencie powstaje pytanie: co zrobić jeżeli w danym gospodarstwie nie ma płyt obornikowych? W takiej sytuacji należy poszukać miejsca w którym gleba jest ścisła i nieprzepuszczalna. W takim miejscu należy wyznaczyć miejsce na kopiec z obornikiem. Miejsce to powinno mieć 2 metry szerokości, a jego długość powinna być uzależniona od ilości obornika, który zostanie przez nas zutylizowany. W tym właśnie miejscu umieścimy nasz kopiec z obornikiem. Dno kopca powinno zostać wyrównane i wyłożone folią. Następnie na dno kopca należy wyłożyć niewielką ilość niezarażonego obornika. Najlepiej jeśli obornik ten będzie pochodził od bydła lub od koniowatych. Następnie należy nałożyć zakażony obornik. Zakażony obornik powinien zostać nałożony w kształt stożka o wysokości nieprzekraczającej 150 centymetrów. Stożek należy przykryć warstwą ziemi i ściółki o grubości wynoszącej 20 centymetrów, a następnie polać produktem biobójczym i pozostawić na co najmniej 42 dni.

Alternatywnymi metodami odkażania ściółki i obornika są spalanie, odkażanie parą wodną i zakopywanie.

Spośród tych metod najlepszą jest zakopanie. Zakopanie jest łatwe, szybkie, zużywa niewiele zasobów i nie zanieczyszcza powietrza. Nie istnieją szczegółowe instrukcje dotyczące metody zakopania niemniej należy ją zakopać na tyle głęboko aby niemożliwe było jej odkopanie przez dzikie zwierzęta lub ptaki. Podczas zakopywania zakażonego obornika należy brać pod uwagę szereg czynników do których zaliczamy między innymi rodzaj gleby, głębokość wód gruntowych i topografię.

Odkażanie gnojowicy i gnojówki

Istnieje też specjalna procedura odkażania gnojowicy i gnojówki, z gospodarstwa w którym wystąpiła choroba zakaźna. Najpierw należy dodać do zbiornika w którym przechowywana będzie gnojowica lub gnojówka produkty biobójcze. Następnie należy wymieszać produkty biobójcze z gnojówką. Zbiornik z gnojówką należy zabezpieczyć przed dostępem dzikich zwierząt w tym zwłaszcza ptaków, owadów i gryzoni. Zawartość zbiornika należy pozostawić w spokoju na następne 45 dni.

Oczyszczone miejsca myte są mechanicznie, a następnie odkażane.

Odkażanie

Odkażanie powinno być przeprowadzane co najmniej trzykrotnie w przynajmniej siedmiodniowych odstępach. Podczas odkażania istnieje ryzyko powstania zabójczych aerozoli i pyłów. Zabieg odkażania powinien być przeprowadzany w sposób zapobiegający wystąpieniu takiej sytuacji. Ilość stosowanych podczas odkażania środków powinna być uzależniona od instrukcji ich producenta. Zazwyczaj podczas odkażania należy stosować co najmniej litr płynu na metr kwadratowy powierzchni. Odkażanie nie powinno ograniczać się jedynie do miejsc znajdujących się na wewnątrz budynków, ale powinno obejmować również miejsca znajdujące się na zewnątrz budynków.

Miejscami na zewnątrz budynków na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas odkażania są wszystkie miejsca w których pojawiają się zwierzęta lub którymi są transportowane, a więc drogi dojazdowe, drogi i ścieżki którymi przepędzane są zwierzęta, bramy wjazdowe, furtki i wybiegi.

Wszystkie osoby, które miały kontakt ze zwierzętami chorymi na chorobę zakaźną lub podejrzanymi o to, ze były chore na chorobę zakaźną powinny albo ze sprzętem, który używany był do obsługi tych zwierząt powinny przed opuszczeniem miejsc w których przebywają te zwierzęta odkazić i oczyścić swoje ręce, a także ubrania i buty. Odkażeniu powinny podlegać też wszystkie inne przedmioty, które miały kontakt z zakażonymi zwierzętami w tym między innymi środki transportu.

Odkażanie bieżące

W gospodarstwie w którym wystąpiła lub istnieją podejrzenia, że wystąpiła choroba zakaźna powinno być też przeprowadzane odkażanie bieżące. Odkażanie bieżące powinno odbywać się w fermie w której wystąpiło zakażenie raz lub dwa razy dziennie.

mata dezynfekcyjnaMaty dezynfekcyjne w gospodarstwach

Ważnym elementem powstrzymywania chorób zakaźnych, które wystąpiły w danym gospodarstwie przed rozprzestrzenianiem się poza gospodarstwo jest użycie mat dezynfekcyjnych. Maty te powinny zostać wyłożone przed każdym wjazdem i wyjazdem z gospodarstwa w którym wykryto Afrykański Pomór Świń oraz przed każdym wejściem i wyjściem z budynku w którym hodowano świnie zarażone lub podejrzane o zarażenie Afrykańskim Pomorem Świń. Maty powinny zostać nasączone odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym.

Ze względu na wysoką skuteczność w powstrzymywaniu chorób zakaźnych maty dezynfekcyjne powinny stanowić standardowe wyposażenie każdego gospodarstwa rolnego zajmującego się produkcją zwierzęcą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.