Stacji kwarantanny zwierząt

Strefy kwarantanny to specjalnie wydzielone miejsca dla ludzi, zwierząt, a w niektórych przypadkach nawet towarów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być źródłem zarazków powodujących choroby zakaźne. Maty dezynfekcyjne to element podstawowy. W strefach kwarantanny dany osobnik (lub grupa) jest poddawany obserwacji lub badany, co ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie możliwości przenoszenia chorób na innych ludzi czy zwierzęta.Kwarantanny nie są więc stworzone w celu odosobnienia chorych, ale zdrowych, jeśli istnieje potencjalne prawdopodobieństwo przenoszenia infekcji.

Maty dezynfekcyjne w strefach kwarantanny

Kiedy i gdzie są tworzone strefy kwarantanny? Na przykład w szpitalach, do których dochodzi do zakażeń chorobą, która łatwo przenosi się na innych – dobrym przykładem jest grypa. W takiej sytuacji na oddział nie są przyjmowani nowi pacjenci i nie są wskazane odwiedziny.

Ze względu na wysoki stopień ryzyka związany z przenoszeniem drobnoustrojów – bakterii, grzybów lub wirusów, w strefach kwarantanny konieczne jest zachowanie sterylnych warunków. Obowiązuje strój ochronny i noszenie maski, ochraniaczy na buty oraz rękawiczek. Potrzebne są także środki do dezynfekcji – ze względu na miejsce kwarantanny wykorzystuje się świece dymne, preparaty bakteriobójcze i bakteriostatyczne, bardzo często wymieniane jako pomoc są też maty do dezynfekcji ruchu pieszego i kołowego. Można umieścić je wewnątrz i na zewnątrz strefy kwarantanny, dzięki czemu zredukowane jest ryzyko wnoszenia bądź wynoszenia  chorobotwórczych zarazków na butach, oponach, łapach czy kopytach zwierząt.

Nawet, jeśli ryzyko roznoszenia choroby nie jest potwierdzone, należy zrobić wszystko, żeby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów. Celem jest tutaj zapobiegnięcie epidemii. Czynniki biologiczne bardzo trudno jest kontrolować, dlatego należy wykorzystać wszelkie możliwe środki, aby nie dopuścić do zakażeń. W tym, jak i wielu innych przypadkach profilaktyka jest dużo łatwiejsza niż ewentualne leczenie późniejszych powikłań, a w skrajnych sytuacjach przenoszone zakażenia skutkują przypadkami śmiertelnymi wśród ludzi czy pomorem zwierząt.

Maty dezynfekcyjne

Maty dezynfekcyjne są prostym w użyciu i ekonomicznym rozwiązaniem o dużej skuteczności, które wykorzystuje się w różnych obiektach, a w strefach kwarantanny powinny być punktem obowiązkowym.

TAGI: Maty do dezynfekcji, maty dezynfekcyjne, produkcja i cena maty do odkażania przejazdu,