Zakłady produkujące żywność

Zakłady produkujące żywność muszą spełniać szereg wyśrubowanych standardów dotyczących higieny, które dokładnie określają zasady systemu GHP, czyli Dobrej Praktyki Higienicznej. Maty przejazdowe zabezpieczają przede wszystkim   Zostały one stworzone po to, aby wyeliminować możliwie jak najwięcej potencjalnych zagrożeń związanych z produkcją żywności. Zasady te mówią m.in. o tym  gdzie może znajdować się zakład i jak ma być zaprojektowany – jednym z wymogów jest łatwość utrzymania czystości i higieny na jego terenie. To, w jaki sposób pomieszczenia zakładu mają być utrzymywane w czystości, także jest uregulowane. Pozostałości po bieżącej produkcji oraz nagromadzony brud stwarzają bowiem idealne warunki do rozwoju drobnoustrojów. Tymczasem bakterie, wirusy i grzyby nie tylko psują jakość produktów żywnościowych, ale stanowią też bardzo poważne niebezpieczeństwo dla ich konsumentów. Pracownicy muszą więc przejść szkolenia, aby dowiedzieć się w jaki sposób utrzymywać sterylna czystość podczas pracy, jakich środków ochrony używać i jak dezynfekować powierzchnie po zakończeniu produkcji. Mycie i dezynfekcja konieczne są po każdej zmianie lub zakończeniu dnia pracy.

Jednym ze skutecznych sposobów na ograniczenie bytowania bakterii, grzybów i wirusów na terenie zakładu produkcji żywności są maty dezynfekcyjne, których tutaj można używać do dezynfekcji obuwia. Zazwyczaj przenoszenie zarazków kojarzymy z brudnymi dłońmi, które każdy pracownik tego typu miejsc jest zobowiązany myć przed kontaktem z żywnością, jednak wiele patogennych zarazków przenosi się także na podeszwach, łatwo gromadzących brud, który następnie błyskawicznie przenosi się na kolejne powierzchnie. Oprócz mat dezynfekcyjnych sposobem na ograniczenie ryzyka wnoszenia zanieczyszczeń na butach jest noszenie zmiennego obuwia lub ochraniaczy, które jednak nie likwidują zarazków bytujących na podeszwach, dlatego najrozsądniej jest stosować oba typy zabezpieczeń. Co oprócz tego? Oczywiście odzież ochronna – fartuch, czepek, rękawiczki, a w niektórych przypadkach potrzebne są maseczki na twarz.

Ścisłe przestrzeganie procedur przez personel w sposób znaczący ogranicza ryzyko przenoszenia zarazków do miejsc, gdzie produkowana jest żywność. Zasad tych trzeba przestrzegać w każdej sytuacji, aby uniknąć choćby cienia prawdopodobieństwa, że wyprodukowana żywność będzie źródłem zagrożenia.

TAGI: produkcja mat dezynfekcyjnych, budowa maty dezynfekcyjnej, maty przejazdowe cena, maty odkażające wejścia,