Zakłady przemysłu rybnego

Każdy zakład związany z produkcją czy przetwórstwem żywności, musi być starannie czyszczony. Elementarnym czynnikiem jest dobra dezynfekcja wejść zabezpieczona matami dezynfekcyjnymi. Pozostawione na powierzchniach pomieszczeń  odpady i brud to bardzo sprzyjające rozwojowi patogenów środowisko. Ważne jest nie tylko mycie, ale i późniejsza dezynfekcja. Czynności te powinny natomiast być wykonywane według ściśle ustalonych zasad przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników. Nie inaczej jest w przemyśle rybnym.

Dezynfekcja w zakładach przetwórczych

Jakie są źródła zagrożeń zarazkami  w zakładach przetwórstwa rybnego? Oczywiście są wnoszone na ich teren przez człowieka – na jego ubraniach czy skórze. Człowiek może być też nosicielem bakterii lub wirusa, dlatego tak ważne jest, aby w tego typu miejscach pracowały tylko osoby posiadające aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne oraz u których nie występują jakiekolwiek objawy infekcji. W zakładach działających w obrębie przemysłu rybnego konieczne jest też przestrzeganie regulaminu odnośnie odzieży ochronnej i zaleconych przez zwierzchnika akcesoriów, jaka czepek, rękawiczki, ochraniacze, maseczka. Dezynfekcja natomiast nie powinna ograniczać się do działań po zakończeniu zmiany/ dnia pracy, lecz musi także na bieżąco zapobiegać wnoszeniu drobnoustrojów na teren zakładu. Maty są wytrzymałe na deptanie czy rozciąganie, dlatego mogą służyć przed długi czas.

Jak dobrać matę? Otóż powinna mieć ona szerokość drzwi i spód antypoślizgowy, aby ograniczyć jej przemieszczanie. Oprócz mat dezynfekcyjnych do butów dostępne są także maty przejazdowe, które pomagają pozbyć się bakterii, wirusów i grzybów bytujących na oponach pojazdów. Korzyści z użytkowania mat jest bardzo wiele. Pomagają w zachowaniu sterylnej czystości, zwiększają poczucie bezpieczeństwa i wpływają pozytywnie na wizerunek zakładu. W wielu miejscach są wymagane, a zakłady przetwórstwa żywności należą do najbardziej restrykcyjnie kontrolowanych, dlatego nie można zaniedbywać obowiązujących w nich standardów. Należy pamiętać, że bakterie, wirusy i grzyby rozprzestrzeniają się błyskawicznie, a ich obecność drastycznie psuje jakość ryb i stanowi potencjalne zagrożenie dla człowieka. Z tych przyczyn należy wykorzystać każdy możliwy środek zaradczy, służący minimalizacji ryzyka – zapobieganie we wszystkich przypadkach jest bardziej opłacalne niż późniejsze zwalczanie problemu.

TAGI: Maty dezynfekcyjne, dezynfekcja wejścia matami, odkażające maty piankowe, producent mat do dezynfekcji kół,